MADRE MARGERITA TAL-QALB TA’ ĠESÙ

SORIJIET FRANĠISKANI TAL-QALB TA’ ĠESÙ – PROVINĊJA TA’ MALTA

Proċess tal-Kawża tal-Kanonizzazzjoni

TALBA GĦALL-BEJATIFIKAZZJONI TA’ MADRE MARGERITA

O Trinità Qaddisa, jiena nadurak, inbierkek u nirringrazzjak  għad-doni u l-grazzji li inti tajt lill-Venerabbli Qaddejja tiegħek Madre Margerita tal-Qalb ta’ Ġesù, nitolbok li turi fiha is-setgħa tal-imħabba tiegħek u l-kobor tal-ħniena tiegħek billi taqlagħli bl-interċessjoni tagħha l-grazzja (semmi l-grazzja li teħtieġ) li tant nixtieq, Ammen.

Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu s-Santu.                         

 Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa’ għal dejjem ta’ dejjem, Ammen.

Venerabbli Qaddejja t’Alla Madre Margerita. Itlob għalina.

Min jaqla’ xi grazzja bl-interċessjoni ta’ Madre Margerita huwa mitlub jikkuntatjana. Grazzi.
Translate