MADRE MARGERITA TAL-QALB TA’ ĠESÙ

SORIJIET FRANĠISKANI TAL-QALB TA’ ĠESÙ – PROVINĊJA TA’ MALTA

Kitbiet Tagħha u Dwarha

Inħobbu l-Imħabba

L-Ittri Ta' Madre Margerita

Letters of Mother Margherita

Mara ta' Ħila li Ħabbet Ħafna

Inħobbu l-Imħabba Studju dwar l-Ispiritwalità ta' Madre Margerita

The Foundress Who Loved Love

Minn Żerriegħa Ċkejkna Siġra Kbira

L'Innamorata dell'Amore

Relatio Et Vota ta' Madre Margerita

Virtujiet Kardinali ta' Madre Margerita

Madre Margerita u San Franġisk

Omelija dwar Madre Margerita

Madre Margerita u t-Tbatija

Madre Margerita u l-Ferħ tal-Vanġelu

Madre Margerita u l-Virtujiet Teologali

Madre Margerita idejal ta' Ħajja Kkonsagrata

Madre Margerita tikkontempla l-Wiċċ Ħanin ta' Alla

Madre Margerita Dawl li jġib Ħelsien

Madre Margerita il-Mara tal-Beatitudnijiet

Madre Margerita u l-Virtujiet Kardinali

Translate